Subsidie verantwoorden

De verantwoording voor verleende subsidies voor het jaar 2019 (tot € 5.000) dienen vóór 1 september 2020 te zijn ingediend.
Verzoeken tot vaststelling van verleende subsidies 2019 vanaf € 5.000 vóór 1 juni 2020

In de beschikking waarin de subsidie wordt verleend staat ook aangegeven wanneer de verantwoording over de ontvangen subsidie moet zijn ingediend. Deze datum is bindend en kan afwijken van het hierbovengenoemde. Ook waaraan de verantwoording moet voldoen staat in de beschikking. Het niet tijdig indienen kan leiden tot terugvordering van verleende en vastgestelde subsidies.

In Mijn dossier vindt u het verantwoordingsformulier. Alleen via deze link kunt u de verantwoording online indienen:

  1. U logt in
  2. Via  ‘Eerdere aanvragen’ opent u de subsidie 2019 via de link  'openen'. 
  3. Rechts bovenin ziet u 'verantwoordingsacties’.
  4. U opent via de link het formulier
  5. U vult het verantwoordingsformulier in. Onderaan dit formulier heeft u de mogelijkheid om bijlagen te uploaden.

 

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.