Overige subsidiemogelijkheden

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de activiteit(en) die u wilt organiseren. Graag geven we u wat suggesties:

Het Vrijwilligerssteunpunt organiseert regelmatig een workshop ‘Fondsenwerving’ voor Maassluise vrijwilligers (-organisaties). Op donderdag 31 mei 2018 van 16.00 - 18.00 uur is de volgende basiscursus fondsenwerving van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 

De vereniging van Fondsen in Nederland geeft jaarlijks een Fondsenboek uit, met informatie over zo'n 700 landelijke fondsen. Bij het Vrijwilligerssteunpunt en de Bibliotheek kunt u dit Fondsenboek inzien.

De gemeente Maassluis heeft geen gemeentelijke subsidies voor energiebesparende maatregelen. Wel kunt u voor sommige maatregelen gebruik maken van de Duurzaamheidslening. Meer informatie hierover vindt u op de gemeentelijke website. Daarnaast heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een subsidieregeling voor klimaat adaptieve maatregelen waaronder groene daken. Meer informatie daarover is te vinden op https://www.hhdelfland.nl/inwoner/klimaat-en-water/subsidie-klimaatadaptatie.

Voor eventueel andere mogelijkheden en overige informatie verwijzen wij u graag naar de volgende sites:
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis
https://lees-meer.nl/inspiratie/meer-met-minder-subsidie-weer-beschikbaar
http://www.woonwijzerwinkel.nl/

Websites die kunnen helpen bij het zoeken naar financiële ondersteuning:

Groenfonds Midden-Delfland
Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Coöperatiefonds Rabobank Westland  
DeltaPORT Donatiefonds adviescommissie Maassluis
Fonds 1818
Oranjefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Zuid-Holland
Sportsubsidiewijzer

Websites die doorverwijzen naar subsidiemogelijkheden:

www.aanvraag.nl
www.fondsen.org
www.goededoelen.nl
www.subsidietotaal.nl

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.