Overige subsidiemogelijkheden

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Naast subsidie aanvragen bij de gemeente kunt u ook zoeken naar andere vormen van financiële ondersteuning. Er zijn vele mogelijkheden, afhankelijk van de activiteit(en) die u wilt organiseren. Graag geven we u wat suggesties:

Het Vrijwilligerssteunpunt organiseert regelmatig een workshop ‘Fondsenwerving’ voor Maassluise vrijwilligers (-organisaties). Op donderdag 31 mei 2018 van 16.00 - 18.00 uur is de volgende basiscursus fondsenwerving van het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 

De vereniging van Fondsen in Nederland geeft jaarlijks een Fondsenboek uit, met informatie over zo'n 700 landelijke fondsen. Bij het Vrijwilligerssteunpunt en de Bibliotheek kunt u dit Fondsenboek inzien.

De gemeente Maassluis heeft geen subsidiemogelijkheden voor energiebesparende maatregelen. Landelijk zijn er wel mogelijkheden, zoals de landelijke subsidie 'energiebesparing eigen huis' 'energie-investeringsaftrek' en subsidie voor het zelf opwekken van energie met zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels (ISDE). Tot slot is er het regionale energieloket: de WoonWijzerWinkel. Zij geven u vrijblijvend en onafhankelijk advies wat betreft verduurzaming. Heeft u meer vragen of ideeën wat betreft duurzaamheid in Maassluis, u kunt deze insturen via het contactformulier.

Websites die kunnen helpen bij het zoeken naar financiële ondersteuning:

Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. 
Coöperatiefonds Rabobank Westland  
DeltaPORT Donatiefonds adviescommissie Maassluis
Fonds 1818
Oranjefonds
Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Zuid-Holland
Sportsubsidiewijzer

Websites die doorverwijzen naar subsidiemogelijkheden:

www.aanvraag.nl
www.fondsen.org
www.goededoelen.nl
www.subsidietotaal.nl

Producten en diensten

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.