Informatie aanvragen GIDS Samen langer en gezonder leven

Sinds 2014 ontvangt de gemeente Maassluis een doeluitkering vanuit het Gezond in de Stad (GIDS) programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De afgelopen jaren is samen met Deloitte ingezet op de preventie van eenzaamheid en depressie. Ook werd de week van de ontmoeting georganiseerd vanuit de GIDS-gelden. Naar aanleiding van recente onderzoekscijfers van de GGD (dashboard gezondheid in kaart), het kenniscentrum MVS en de Stimulansz Minimascan wordt voorgesteld om de besteding van de GIDS-gelden te herijken en breder in te zetten op de volgende thema’s:

  1. Eenzaamheid (jongeren 17-23 en ouderen)
  2. Overgewicht (ouderen)
  3. Psychische gezondheid (jongeren 13-16 en 17-23)
  4. Overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol; ouderen) (roken en drugs; jongeren 17-23)

De gemeente Maassluis wil een beroep doen op de expertise van onze maatschappelijke partners om met de thema’s aan de slag te gaan. We vinden samenwerking tussen de thema’s cruciaal. Daarom zijn in de notitie randvoorwaarden benoemd waaraan initiatieven van partners zouden moeten voldoen, om zo een optimale samenwerking en integraliteit te creëren.

Producten en diensten

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.