Informatie aanvragen GIDS Samen langer en gezonder leven

De gemeente Maassluis ontvangt een doeluitkering vanuit het Gezond in de Stad (GIDS) programma van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Naar aanleiding van onderzoekscijfers van de GGD (dashboard gezondheid in kaart), het kenniscentrum MVS en de Stimulansz Minimascan wordt voorgesteld om de besteding van de GIDS-gelden te herijken en breder in te zetten op de volgende thema's:

  1. Eenzaamheid (jongeren 17-23 en ouderen)
  2. Overgewicht (ouderen)
  3. Psychische gezondheid (jongeren 13-16 en 17-23)
  4. Overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol; ouderen) (roken en drugs; jongeren 17-23)

De gemeente Maassluis wil een beroep doen op de expertise van de maatschappelijke partners om met de thema's aan de slag te gaan. Samenwerking tussen de thema's is daarbij cruciaal. Daarom zijn in de notitie randvoorwaarden benoemd waaraan initiatieven van partners zouden moeten voldoen, om zo een optimale samenwerking en integraliteit te creëren.

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.