Subsidie aanvragen

Subsidie kunt u aanvragen met de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens aanvragen met behulp van het formulier dat u rechts binnen deze pagina aantreft.

Het college van de gemeente Maassluis heeft op 14 juli 2020 besloten de termijn voor het indienen van de jaarlijkse subsidie aanvraag 2021 incidenteel te verlengen met 6 weken (normaal 1 september). Hiermee hopen wij u in deze ingewikkelde periode, die al veel van u vraagt, meer tijd te geven om de nieuwe aanvraag voor te bereiden. Wij verzoeken u om uw aanvraag 2021 zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 oktober 2020 in te dienen. Aanvragen die buiten deze termijn worden ingediend, worden buiten behandeling gesteld.

Aanvragen voor eenmalige subsidies kunt u het hele jaar indienen, maar tenminste 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor de volgende subsidie aanvragen gelden afwijkende termijnen:

  • aanvragen subsidie Koningsdag 2021 (voor 1 maart 2021)
  • declareren betaalde OZB bijdragen (12 weken na ontvangst aanslag)
  • aanvragen sport subsidies kalenderjaar 2020 (voor 1 september 2020) sport subsidies kalenderjaar 2021 (voor 1 september 2021) 
  • aanvragen combinatiefuncties 2020/2021 (voor 15 juni 2020)
  • de voorwaarden voor het aanvragen van subsidie GIDS - Samen langer en gezonder leven vindt u onderaan deze pagina.
  • Organiseert u een evenement? Vraag dan tenminste 8 weken van te voren een vergunning aan.

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.