Subsidie aanvragen

Vanaf 2017 staat wij opnieuw voor een grote bezuinigingsopdracht. Het is noodzakelijk een aantal maatregelen te treffen voor het bereiken van een sluitend gemeentelijk financieel meerjarenperspectief. Onder meer zullen wij de beschikbare gemeentelijke subsidiemiddelen efficiënter en effectiever gaan besteden en zullen wij daarbij keuzes moeten maken ten opzichte van het gesubsidieerde maatschappelijke middenveld.

Subsidie kunt u aanvragen met de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens aanvragen met behulp van het formulier dat u rechts binnen deze pagina aantreft.
Aanvragen voor structurele subsidies voor het jaar 2018 dienen uiterlijk 1 september 2017 in ons bezit te zijn. Aanvragen voor eenmalige subsidies kunt u het hele jaar indienen, maar tenminste 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor de volgende subsidie aanvragen gelden afwijkende termijnen:

  • aanvragen subsidie Koningsdag 2018 (voor 1 maart 2018)
  • declareren betaalde OZB bijdragen (12 weken na ontvangst aanslag)
  • aanvragen sport subsidies 2017 (voor 1 september 2017)
  • aanvragen combinatiefuncties (voor 15 juni 2017)
  • aanvragen groene schoolpleinen (voor 1 juli 2017) (meer informatie onderaan deze pagina)

Organiseert u een evenement? Vraag dan tenminste 8 weken van te voren een vergunning aan.

Tijdens de vakantieperiode kan het wat langer duren voordat u een reactie ontvangt op de door u ingezonden stukken. Wij hopen op uw begrip.

Producten en diensten

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.