Subsidie aanvragen

Subsidie kunt u aanvragen met de button ‘Mijn dossier’. Om toegang tot uw dossier te krijgen heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Heeft u deze niet dan kunt u de inloggegevens aanvragen met behulp van het formulier dat u rechts binnen deze pagina aantreft.

Aanvragen voor structurele subsidies voor het jaar 2021 dienen uiterlijk 1 september 2020 in ons bezit te zijn. Aanvragen voor eenmalige subsidies kunt u het hele jaar indienen, maar tenminste 13 weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor de volgende subsidie aanvragen gelden afwijkende termijnen:

  • aanvragen 'Samen langer en gezonder leven' (GIDS-middelen) (voor 15 oktober 2020)
  • aanvragen subsidie Koningsdag 2020 (voor 1 maart 2021)
  • declareren betaalde OZB bijdragen (12 weken na ontvangst aanslag)
  • aanvragen sport subsidies 2020 (voor 1 september 2020)
  • aanvragen combinatiefuncties 2020/2021 (voor 15 juni 2020)
  • Organiseert u een evenement? Vraag dan tenminste 8 weken van te voren een vergunning aan.

Producten en diensten

  

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010.