Verkiezingen, een ander machtigen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u zelf niet kunt stemmen, kunt u iemand anders machtigen om dit voor u te doen. Dit kan bij alle verkiezingen. 

Let op: een schriftelijk verzoek moet uiterlijk 2 weken vóór de verkiezingsdatum bij de gemeente zijn ontvangen.

 • Bij Landelijke Referenda: U kunt iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Wanneer u iemand anders machtigt om voor u te stemmen, gelden de volgende regels: 

 • Iemand mag per verkiezing door maximaal 2 personen gemachtigd worden om te stemmen. De persoon die u machtigt mag dus in totaal 3 stemmen uitbrengen: voor zichzelf en voor 2 anderen. 
 • Degene die gemachtigd is, moet deze stem(men) tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

 • Bij Provinciale Statenverkiezingen machtigt u iemand uit dezelfde provincie.
 • Bij waterschapsverkiezingen machtigt u iemand uit hetzelfde waterschap.
 • Bij Tweede Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen en een referendum kunt u iemand machtigen uit elke Nederlandse gemeente.

Wanneer degene die u machtigt in dezelfde gemeente woont als u:

 • vult u de achterkant van uw stempas in;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei uw stempas;
 • geeft u degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wanneer degene die u machtigt in een andere gemeente woont:

 • vult u een machtigingsformulier in dat verkrijgbaar is bij de gemeente;
 • ondertekenen u en degene die u machtigt allebei het machtigingsformulier;
 • levert u het machtigingsformulier uiterlijk 5 dagen voor de verkiezingen in bij uw gemeente;
 • stuurt de gemeente u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd;
 • stuurt de gemeente een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Gemeenteraadsverkiezingen

 • U machtigt iemand uit dezelfde gemeente.
 • U vult de achterkant van uw stempas in.
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei uw stempas.
 • U geeft degene die u machtigt uw stempas en een kopie van uw geldige identiteitsbewijs mee.

Als u iemand schriftelijk wilt machtigen of als u niet in de gelegenheid bent de stempas over te dragen aan de gemachtigde (u heeft bv. de stempas nog niet ontvangen en kunt niet wachten met machtigen), dan kunt u een schriftelijke aanvraag indienen om bij volmacht te stemmen.

Download het formulier "Iemand machtigen", Model L8 (zie tabblad Documenten) of vraag er een aan bij het Publiekscentrum: tel. 14010.
Het verzoek moet uiterlijk op de 5e dag voor de verkiezing zijn ingediend bij de gemeente waar u bent geregistreerd als kiezer. Als het verzoek akkoord is, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.

Als u naar het stadhuis wilt komen om een volmacht te regelen, moet u eerst een afspraak maken bij het Publiekscentrum.
U kunt digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14010.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Degene die u hebt gemachtigd neemt de volgende zaken mee als hij gaat stemmen: 

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs (dit mag maximaal 5 jaar verlopen zijn);
 • Uw ingevulde en ondertekende stempas of een volmachtbewijs. 
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Publiekscentrum
tel: 14 010
e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten