Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

Verhuist u binnen/naar Maassluis of naar het buitenland?
Lees eerst de informatie bij het tabblad 'meenemen' en start daarna uw aangifte hieronder!

U kunt:

 • Digitaal aangifte doen (DigiD).  
  Als u bijlagen wilt meesturen, bv een verklaring van inwoning, scan deze dan eerst in en start dan de digitale aangifte.
   
 • Aangifte doen per post: verzenden naar het Publiekscentrum, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.
   
 • Persoonlijk aangifte doen. Maak hiervoor digitaal een afspraak bij het Publiekscentrum of bel met telefoonnummer 14010.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Als u zaakwaarnemer bent van iemand die in een verpleeg- of verzorgingshuis woont, en u wilt voor die persoon een briefadres regelen, dan kunt u de aangifte ook digitaal of per post doen. U moet in dat geval zelf in Maassluis wonen. Ga hiervoor naar de pagina 'briefadres'.

 

Inwoning of samenwoning

Als u bij iemand gaat inwonen of samenwonen dan heeft u schriftelijke toestemming nodig van de hoofdbewoner;
U laat dan de verklaring van inwoning (pdf, 66 kb) invullen. U heeft ook een kopie nodig van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdbewoner.
Geeft u uw verhuizing digitaal door: scan de hiervoor genoemde documenten in en stuur ze mee als bijlage.
Geeft u uw verhuizing door per post of aan de balie: stuur op of neem mee de hiervoor genoemde documenten.

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen 5 werkdagen past de gemeente uw adresgegevens aan.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Publiekscentrum
tel: 14 010
e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl