Verhuizen naar buitenland

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 • Voordat u vertrekt uit Nederland, geeft u uw vertrek (emigratie) door aan de gemeente.
 • U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland bent.
 • Deze 8 maanden hoeven niet aan te sluiten op elkaar. 
U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Uw vertrek uit Nederland kunt u online doorgeven als alle bewoners van het adres tegelijk gaan emigreren.

Als u met meerdere personen op één adres woont en niet iedereen gaat mee, dan moet iedereen die wél met u meegaat persoonlijk bij de gemeente langskomen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Wie kan een emigratie doorgeven?

 • iedereen die 16 jaar of ouder is
 • ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • ouders voor hun inwonende meerderjarige kind of kinderen (alleen als ouders en inwonende kinderen samen naar het buitenland verhuizen)
 • samenwonende echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar (alleen als echtgenoten en partners samen naar het buitenland verhuizen)
 • meerderjarige kinderen voor inwonende ouder(s) (alleen als meerderjarige inwonende kinderen en ouder(s) samen naar het buitenland verhuizen)
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld.

Aangifte van verhuizing naar het buitenland door een gemachtigde is niet mogelijk.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U geeft uw vertrek maximaal 5 dagen van te voren door aan de gemeente. Geef daarbij de volgende informatie door:

 • de namen en geboortedata van gezinsleden die samen met u emigreren
 • uw oude adres
 • uw nieuwe adres
 • de datum van emigratie

Let op

U wordt uitgeschreven op de dag dat u uw verhuizing doorgeeft (dus niet per uw daadwerkelijke vertrekdatum).

In Maassluis kunt u ook digitaal aangifte doen met uw DigiD.
Onder het tabblad 'formulieren' vindt u het digitale aangifteformulier.


U kunt ook een formulier invullen, uitprinten en opsturen (met kopieën legitimatiebewijs) naar:

Gemeente Maassluis
Publiekscentrum
Postbus 55
3140 AB Maassluis.

Dit formulier (vertrek naar buitenland aangifte (zonder DigiD))  vindt u onder het tabblad 'formulieren'.

Het ingevulde formulier kunt u ook inleveren bij het Publiekscentrum.

Het Publiekscentrum werkt op afspraak. U kunt voor het inleveren digitaal een afspraak maken of bellen met telefoonnummer 14010.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

Als u op uw afspraak aangifte doet van vertrek uit Nederland dan moet u de volgende zaken meenemen:

Online doorgeven

 • uw DigiD

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het formulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

De gemeente past uw gegevens direct aan.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Publiekscentrum

tel.: 14010

e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl