Rioolaansluiting aanvragen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wanneer u een rioolaansluiting wilt laten maken op het gemeentelijke hoofdriool moet meestal in de openbare ruimte worden gegraven. Alleen personeel van de gemeente Maassluis en bedrijven die door de gemeente Maassluis zijn erkend mogen (graaf)werkzaamheden doen in de openbare ruimte of een aansluiting realiseren op een gemeente riool. Hiervoor is een ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening nodig. 

De rioolhuisaansluiting is volledig in eigendom en in beheer van de pandeigenaar, dus ook het gedeelte dat in de openbare ruimte ligt. De gemeente is dus bijvoorbeeld niet verantwoordelijk als de rioolhuisaansluiting verstopt is. Meer informatie kunt u vinden onder de knop 'Documenten'.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

U  heeft een ontheffing nodig als u graafwerkzaamheden wil laten doen in de openbare ruimte om een aansluiting te maken op het gemeentelijke riool. Als uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en aan het uitvoeringsbeleid van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Hoe vraag ik mijn ontheffing voor een rioolaansluiting aan?

Deze kunt u digitaal aanvragen of u download het aanvraagformulier (PDF), deze staat onder de knop 'Documenten'. Het ingevulde formulier dient u op te sturen naar:

Gemeente Maassluis
T.a.v. de afdeling Stadsbeheer
Postbus 55
3140 AB  MAASSLUIS

Wat kost mijn ontheffing voor een rioolaansluiting?

Uw ontheffing voor een rioolaansluiting is gratis. De kosten voor het maken van de aansluiting zijn voor de eigenaar van het pand of het perceel.

Wanneer moet ik mijn ontheffing voor een rioolaansluiting aanvragen? 

U moet uw aanvraag van een ontheffing voor een rioolaansluiting minimaal 3 weken voor de aanleg indienen.

Hoe verloopt mijn aanvraag van een ontheffing voor een rioolaansluiting?

Na ontvangst van uw aanvraag neemt Stadsbeheer telefonisch contact met u op. Wij maken een afspraak met u om op de locatie te komen kijken waar de aansluiting gemaakt kan worden. Daarna handelen wij uw aanvraag binnen 2 werkdagen af. Bij uw ontheffing geven wij aan waar u de aansluiting moet laten maken. De technische voorwaarden leest u in het onderstaande "Handboek openbare ruimte".

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Stadsbeheer

tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten