Milieustraat

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

 De gemeente heeft een Milieustraat (Heldringstraat 6). Hier kunt u afval aanbieden dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. 

.

U vindt hier informatie over: ""

 U kunt hier extra afval (meestal grof huisvuil) kwijt die niet met de wekelijkse afvalinzameling kan worden meegegeven. Te denken valt aan:

  • Extra groenafval in de zomermaanden.
  • Klein chemisch afval (dit kan nooit met het gewone huisvuil worden meegegeven).
  • Bouwpuin.
  • Asbest (mits goed verpakt).
  • Huisraad.
  • Bruin- en witgoed.

 Voor asbesthoudend afval dient eerst via tel 14 010 een afspraak te worden gemaakt. Met dit gevaarlijke afval moet men uitermate voorzichtig omgaan. Bij de Milieustraat weet men hoe en er is bovendien speciaal verpakkingsmateriaal verkrijgbaar.

 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De Milieustraat is zes dagen per week geopend.

Van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.

Neem altijd een legitimatiebewijs mee.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Stadsbedrijf / Milieustraat
T: 14 010
E: gemeente@maassluis.nl