Milieu, vergunning of melding

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente.

Vergunning of melding

U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Ondernemingen hebben te maken met milieuvoorschriften op het gebied van bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem.

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw bedrijf op grond van het Activiteitenbesluit bij type A, B of C ingedeeld.

Aan de hand van de door u ingevulde vragenboom op de www.aimonline.nl blijkt of u bij oprichting en/of verandering van de inrichting:

  • een melding moet indienen (via deze module) en/of
  • een omgevingsvergunning moet aanvragen.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) kunt u bepalen welke regels voor uw bedrijf van belang zijn.
De melding milieubeheer kunt u via de AIM doen. 

 

Met de Activiteitenbesluit

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Aanvraag vergunning (gewone aanvraag)

  • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u de vergunning automatisch.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Aanvraag vergunning (ingewikkelde aanvraag)

  • Binnen 26 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.
  • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

Melding

U kunt 4 weken na uw melding met uw activiteiten beginnen.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu
tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl