Meldpunt Schoon Heel en Veilig Maassluis

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bij het Meldpunt Schoon, Heel & Veilig Maassluis kunt u meldingen die betrekking hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de stad, digitaal en telefonisch (14010) doorgeven.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Uw melding kunt u volledig digitaal aan ons doorgeven via het meldpunt openbare ruimte. Of u kunt telefonisch uw melding doorgeven aan het Publiekscentrum via nummer 14 010.

Klachten kunnen variëren van kapotte bestrating, vervuiling, onjuist gebruik van de afvalcontainers, overlast van openbaar groen en nog veel meer.

Uitzonderingen

Er zijn ook zaken in de woonomgeving waar de gemeente weinig over te zeggen heeft. In zo'n geval werkt het sneller en beter om de verantwoordelijke instantie zelf te bellen:

Betreft Melden bij
Openbare verlichting Gemeente Maassluis

Gas of elektriciteitsstoring

Overige vragen of opmerkingen

Nationaal storingsnummer
t. 0800-9009 (gratis)

Stedin klantenservice
of telefonisch via
t. 088 896 39 63

Drinkwater Evides
www.evides.nl of telefonisch via t. 0800-1529
Woningen of woningcomplexen 
(van Maasdelta Maassluis)
Maasdelta Maassluis,
Afdeling klachtenonderhoud
Telefonisch via t. 010-5930410
Overlast
(klachten over zaken als geluidsoverlast, burenruzie en allerlei overtredingen van de openbare orde)
Politie
Telefonisch via het centrale telefoonnummer
t. 0900-8844

Wanneer u direct hulp nodig heeft, belt u het alarmnummer 112.