Hondenbelasting

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Iedere gemeente heeft het wettelijke recht hondenbelasting te heffen. Heeft u één of meer honden, dan moet u hondenbelasting betalen.

De gemeente maakt in principe een uitzondering voor politiehonden, blindengeleidehonden en soho-honden. Voor deze honden hoeft u geen belasting te betalen.

In heel de gemeente Maassluis moeten de honden in het openbaar gebied aan de lijn, met uitzondering van de speciaal aangewezen losloopgebieden.
In onderstaand document staan de losloopgebieden voor honden aangegeven.

Overzichtskaart losloopgebieden voor honden

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Procedure aan- of afmelden van uw hond(en)

  1. U bent verplicht om aan de gemeente door te geven dat u een hond heeft aangeschaft.
  2. Op grond van uw informatie stuurt de gemeente een jaarlijkse aanslag.
  3. Indien u uw hond(en) niet aanmeldt, kan de gemeente u achteraf (naar aanleiding van onderzoek door een hondencontroleur) alsnog aanslaan. Bovenop de aanslag zal de gemeente dan misgelopen rente heffen.

U kunt de hond op verschillende manier aan- of afmelden. Via het digitale formulier (inloggen via DigiD), telefonisch via
010-5931999 of via de mail belastingen@maassluis.nl.
Het is niet mogelijk om uw hond telefonisch af te melden.
Later ontvangt u dan een aanslagbiljet c.q. verminderingsnota.

Bezwaar

Op het aanslagbiljet staat aangeven binnen welke termijn u dient te betalen. Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via een bezwaarschrift.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven 2017

1e hond: € 77,16

2e hond: € 96,00

3e hond: € 113,28

Kennel: € 287,64

U vindt hier informatie over: "Achtergrond"

Achtergrond

Binnen de gemeente zijn de inkomsten bijna gelijk aan de kosten die worden gemaakt ten behoeve van het hondenbeleid. Deze kosten betaan onder andere uit handhaving en toezicht, invordering van hondenbelasting maar bijvoorbeeld ook het legen en reinigen van de vuilnisbakken.


De gemeente Maassluis maakt bijzondere kosten gericht op het hondenbezit als gevolg van de volgende activiteiten/ werkzaamheden:

  • De uitlaatstroken worden door maaien kort gehouden, zodat honden daar ook daadwerkelijk hun behoefte (kunnen) doen. Maaien zorgt voor een snellere verspreiding en daarmee het verdwijnen van de uitwerpselen.
  • Om de paar jaar wordt een schouw uitgevoerd van de buitenruimte in Maassluis. Op basis van deze schouw wordt het (honden)beleid geëvalueerd en kunnen eventueel aanpassingen gedaan worden. In 2013 is opnieuw een schouw uitgevoerd, er wordt nog onderzocht of dit tot wijzigingen in het (honden)beleid gaat leiden.
  • Medewerkers van Team Handhaving en Toezicht zorgen voor handhaving op straat. Zij geven waarschuwingen en schrijven boetes uit.
  • De hondencontroleur gaat de wijken in en langs de deuren om te controleren of voor elke hond belasting wordt betaald.
  • Medewerkers van heffing en invordering leggen aanslagen hondenbelasting op en zorgen voor invordering en dwanginvordering van de bedragen.
  • Onderhoud en legen prullenbakken.
U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Indien u in de loop van het jaar uw hond weg doet of als uw hond overlijdt, heeft u recht op vermindering van uw aanslag. De gemeente heeft het recht om u te vragen een bewijs te leveren waaruit blijkt dat u de hond niet meer houdt (bijv. een euthanasieverklaring van de dierenarts).

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

U kunt de hond op verschillende manier aan- of afmelden.
Via onderstaand formulier of telefonisch via 010-5931999. Later ontvangt u dan een aanslagbiljet.

Meer informatie over DigiD

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Belastingen
tel: 010-5931999
e-mail: belastingen@maassluis.nl