Gladheid bestrijden

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Bij gladheid in de winter zorgt de gemeente voor goede en veilige wegen. Zodra gladheid ontstaat of dreigt te ontstaan, wordt gestrooid. De gebiedsontsluitingswegen en busroutes hebben voorrang bij het strooien. Bekijk de verschillende strooiroutes.

Provinciale wegen

Provinciale wegen worden gestrooid door de provincie Zuid-Holland.

Strooizout

De gemeente Maassluis verstrekt geen strooizout. Bij veel doe-het-zelfzaken kunt u strooizout verkrijgen.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

De gemeente Maassluis is voorbereid op de winter. Het winterseizoen begint, voor wat betreft het strooiplan op 1 november. Nachtvorst, sneeuw, ijzel en opvriezen kunnen gladheid veroorzaken.

De gemeente doet haar best om zoveel mogelijk wegen te strooien. Het is echter niet mogelijk om alle wegen te strooien. Daarom wordt er van te voren een strooiplan vastgesteld. Bekijk de verschillende strooiroutes.

Om te bepalen wanneer er gestrooid moet worden, maakt de gemeente gebruik van de weersverwachtingdienst van MeteoConsult, melding via de politie en eigen waarneming.

Bovendien is er door de projectgroep gladheidbestrijding van de provincie Zuid-Hollland een meld en waarschuwings procedure ontwikkelt. Dit houdt in het gelijktijdig strooien van het netwerk van voor de regionale mobiliteit belangrijke wegen, OV routes en regionale fietspaden. Dit heeft voor Maassluis tot gevolg, dat de meldkamer van Rijkswaterstaat in Rhoon een sms’je stuurt naar de coördinator gladheidbestrijding. Hierin wordt vermeld op welk tijdstip Rijkswaterstaat en de Provincie uitrukken om de gladheid te bestrijden. De gemeente sluit hierop aan met de strooironde.

In de nachtelijke uren worden alleen de hoofdroutes gestrooid. In de avond uren wordt er preventief gestrooid. In de vroege ochtend, vanaf 04.30 uur, worden ook de ontsluitings- en doorgaande wegen van de wijken en enkele doorgaande fietspaden gestrooid.

Later in het schema worden ook de trappen, bruggen, een deel van de Weverskade en seniorencentra van pekel voorzien.

Als de gladheid aanhoudt, worden er meer strooirondes gereden en worden ook de overige wegen, zoals de binnenstad en de parkeerplaatsen bij winkelcentra, gestrooid.

Geen gratis strooizout

Ook u als burger kan hier aan meewerken, door uw straatje voor de deur schoon te houden. Aan de inwoners van Maassluis, wordt door de gemeente geen zout verstrekt. De meeste bouwmarkten in de buurt verkopen zout.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Stadsbedrijf
T: 14 010
E: gemeente@maassluis.nl