Gevonden en verloren voorwerpen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Voor gevonden en verloren voorwerpen moet u niet meer bij de politie zijn, maar bij de gemeente. De gemeente heeft de administratieve taken rond gevonden en verloren voorwerpen van de politie overgenomen.

Onder gevonden en verloren voorwerpen vallen ook vervoermiddelen zonder kenteken, zoals fietsen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Gevonden voorwerpen
Als u een voorwerp gevonden heeft, is het uw plicht als burger om te zorgen dat het weer bij de eigenaar terechtkomt. Als u weet wie de eigenaar is, kunt u dit onderhands regelen. Weet u dit echter niet dan kunt u het voorwerp, mits het in Maassluis is gevonden, aangeven bij de gemeente Maassluis.

Verloren voorwerpen
Ook als u een voorwerp verloren heeft, kunt u dit aangeven bij de gemeente, mits u dit in Maassluis heeft verloren. Misschien heeft u geluk en is het voorwerp al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, gelijk meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als "verloren" geregistreerd staan. Als een voorwerp met veel overeenkomsten wordt gevonden, wordt u zo spoedig mogelijk uitgenodigd om het gevonden voorwerp, na een check, te bekijken.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bij een gevonden voorwerp
U kunt ervoor kiezen het voorwerp bij de gemeente achter te laten. In dat geval heeft u geen onderhoudsverplichtingen maar kunt u na verloop van tijd geen eigenaar worden van het voorwerp;

Als u het voorwerp zelf bewaart, moet u zelf voor het onderhoud ervan zorgen, zodat de staat van het voorwerp niet verslechtert.

Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht alle eventuele (redelijke en aantoonbare) onderhoudskosten en onkosten voor de opsporing van de eigenaar binnen 1 maand te vergoeden aan de beheerder. Als deze redelijke vergoeding niet op tijd plaats vindt, blijft de beheerder de eigenaar.

Sleutel verloren?
Sleutels worden vaak verloren. Het vervelende is dat sleutels moeilijk te omschrijven zijn; daarom wordt van alle gevonden sleutels een foto gemaakt en gepubliceerd op de website van verlorenofgevonden.nl.

Bent u uw sleutel kwijt en is deze gevonden? Dan kunt u uw sleutel elke werkdag tussen 08.30 en 16.30 uur ophalen bij de receptie in het stadhuis.

Aangifte doen van verloren of gevonden voorwerpen
U kunt  een aangifteformulier invullen voor zowel een gevonden als een verloren voorwerp, zie het tabblad Formulieren.
Dit wordt verwerkt in het registratiesysteem en gecontroleerd op overeenkomsten met andere geregistreerde voorwerpen.

Mocht het toch nodig zijn om bij de balie met het voorwerp langs te komen (bijvoorbeeld om een digitale foto te maken of om nadere specificaties te noteren) dan wordt u hiervoor benaderd. 

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Uitzonderingen
Er zijn twee uitzonderingen waarvoor u naar de politie moet gaan; een verloren reisdocument (paspoort en identiteitskaart) of een verloren rijbewijs. Hiervan moet namelijk een proces verbaal worden opgemaakt en dat kan alleen bij de Politie op afspraak via telefoonnummer 0900-8844. 

Gestolen voorwerpen
Gestolen voorwerpen én gevonden of verloren vervoermiddelen met een kenteken of verzekeringsplaatje, dient u altijd aan te geven bij de politie.

Belangrijk
Het is belangrijk dat iedereen die slachtoffer is geworden van iets wat strafbaar is, daarvan aangifte doet. De politie weet dan wat er in uw straat, buurt of wijk gebeurt en kan daar op inspelen.

U kunt ook digitaal aangifte doen. Kijk hiervoor op www.politie-rotterdam-rijnmond.nl

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Publiekscentrum
tel: 14010
e-mail: publiekscentrum@maassluis.nl