Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Indien u een evenement wilt organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig of dient u melding te doen. Deze vergunning/melding kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden.  Bij een evenement kunt u denken aan een braderie, wedstrijd, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest.

Evenementen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

0-evenement evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Het bezoekersaantal bedraagt maximaal 100 mensen
A-evenement laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en het verkeer;
B-evenement gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer;
C-evenement hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een 0-evenement dient minstens vijf werkdagen voordat het 0-evenement plaatsvindt aan de burgemeester te worden gemeld door middel van het meldingsformulier. Het evenement mag alleen worden gehouden als de burgemeester schriftelijk toestemming heeft verleend en de organisator deze toestemming kan tonen. Deze wordt verstuurd na beoordeling van uw melding.

Van een 0-evenement is sprake indien:

  1. Het een feest op eigen terrein of straatfeest in de openlucht betreft;
  2. Het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen;
  3. Het een evenement is dat plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
  4. Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  5. Het niet plaatsvindt op de weg in de zin van de Wegenverkeerswet 1994 of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  6. Het geen extra politiecapaciteit vergt;
  7. Slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van maximaal 10 m². Onder kleine objecten worden GEEN springkussens begrepen;
  8. Er geen ander evenement in de nabijheid plaatsvindt;
  9. Er een organisator is.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen en het formulier ‘Aanvraagformulier Evenementenvergunning’ in te vullen. De behandeltermijn van een evenementenvergunning is 8 tot 12 weken.

Alleen volledig ingevulde en ondertekende  aanvraagformulieren en voorzien van alle bijlagen worden in behandeling genomen.

 
U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

U kunt bij de Gemeente Maassluis online een evenementenvergunning aanvragen. Mocht u toch de voorkeur geven aan persoonlijk contact dan kunt u bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen.

U dient het formulier volledig in te vullen en alle gevraagde bijlagen toe te voegen. Onvolledige aanvragen en aanvragen die minder dan 8 weken van te voren worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven 2018:
€ 27,70  voor één dag en
€ 55,40 voor meerdere dagen of voor een evenement met een verhoogd risico (uitsluitend voor het houden van een evenement. Indien er daarnaast nog andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld muziek ten gehore brengen, alcohol schenken enz), dan gelden hiervoor aanvullende tarieven.

Indien het evenement op de openbare weg gaat plaatsvinden, dan wordt er een bedrag per ingenomen m2 in rekening gebracht (precario). 

Aan het melden van een evenement zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer
team: Vergunningen
telefoon: 14 010
e-mailadres: vergunningen@maassluis.nl

U vindt hier informatie over: "Documenten"

Documenten

U vindt hier informatie over: "Beleidsregels"

Beleidsregels

Document download informatie:
Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader