Evenement organiseren

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Indien u een evenement wilt organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig of dient u melding te doen. Deze vergunning/melding kunt u aanvragen bij de gemeente waar het evenement zal plaatsvinden.  Bij een evenement kunt u denken aan een braderie, wedstrijd, kermis, optocht, concert, buurt- of straatfeest.

Evenementen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

0-evenement evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Het bezoekersaantal bedraagt maximaal 100 mensen
A-evenement laag risico-evenement, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en het verkeer;
B-evenement gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen voor het verkeer;
C-evenement hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het verkeer.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Een 0-evenement is een evenement met een laag risicoprofiel, waarvoor geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. Een 0-evenement dient minstens 5 werkdagen voordat het 0-evenement plaatsvindt aan de burgemeester te worden gemeld door middel van dit formulier.
Het evenement mag alleen worden gehouden als de burgemeester schriftelijk toestemming heeft verleend en de organisator deze toestemming kan tonen. Deze wordt verstuurd na beoordeling van uw melding.

Van een 0-evenement is sprake indien:

  1. het een feest op eigen terrein of een feest in de openlucht betreft;
  2. het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 150 personen;
  3. het een ééndaags evenement is dat plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur;
  4. het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van enige geluidsbron niet meer bedraagt dan 80 dB(A);
  5. het niet plaatsvindt op de rijbaan of een (brom)fietspad of op een andere wijze een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
  6. het geen extra politiecapaciteit vergt;
  7. slechts kleine objecten worden geplaatst met een totale oppervlakte van maximaal 25 m2;
  8. er geen ander evenement in de omgeving plaatsvindt;
  9. er een organisator is.

Indien niet aan alle bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan, dan dient u een evenementenvergunning aan te vragen en het formulier 'Aanvraagformulier evenementenvergunning' in te vullen. De behandeltermijn van een evenementenvergunning is 8 weken.
Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

U kunt een aanvraagformulier voor evenementenvergunning downloaden maar ook bij de gemeente een aanvraagformulier opvragen.

U dient het formulier volledig in te vullen en alle gevraagde bijlagen toe te voegen. Onvolledige aanvragen en aanvragen die minder dan 8 weken van te voren worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarieven 2019:
28,25 euro voor één dag en
56,50 euro voor meerdere dagen of voor een evenement met een verhoogd risico (uitsluitend voor het houden van een evenement. Indien er daarnaast nog andere activiteiten plaatsvinden (bijvoorbeeld muziek ten gehore brengen, alcohol schenken enz), dan gelden hiervoor aanvullende tarieven.

Indien het evenement op de openbare weg gaat plaatsvinden, dan wordt er een bedrag per ingenomen m2 in rekening gebracht (precario). 

Aan het melden van een evenement zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer
team: Vergunningen
telefoon: 14 010
e-mailadres: vergunningen@maassluis.nl

U vindt hier informatie over: "Beleidsregels"

Beleidsregels

Document download informatie:
Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader