Drank- en horecavergunning

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wilt u alcohol verkopen en/of schenken, dan hebt u een drank- en horecavergunning nodig. 

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

In de onlangs aangepaste drank- en horecaverordening zijn aanvullende bepalingen opgenomen voor paracommerciële inrichtingen.

Zo mogen zij uitsluitend zwakalcoholhoudende drank schenken op bepaalde tijden (zie hoofdstuk 3 artt. 4 a en 4b onder lokale regels). In art. 5 is opgenomen dat geen prive bijeenkomsten mogen worden gehouden. Tot slot is in art. 6 het verbod verstrekken van sterke drank opgenomen.

Op deze regelgeving kan maximaal 3 maal per jaar ontheffing worden verleend. U moet dit schriftelijk aanvragen bij de afdeling OOw - Vergunningen.

Met een drank- en horecavergunning mag u alcohol verkopen en schenken aan personen van 18 jaar en ouder.

U kunt de vergunning krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw personeelsleden zijn 16 jaar of ouder.
 • Uw barmedewerker onder de 18 jaar mag alcohol verkopen, maar niet drinken.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en hebben een SVH Verklaring Sociale hygiëne of Verklaring Vakbekwaamheid. Dit kunt u opzoeken in het Register Sociale Hygiëne.
 • Geen van de leidinggevenden heeft een strafblad.
 • In uw zaak moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn. Deze leidinggevende staat ook vermeld op uw vergunning.

Verenigingen en stichtingen

Voor verenigingen en stichtingen die alcohol schenken gelden extra voorwaarden:

 • De uren waarop alcohol wordt geschonken en de leeftijdsgrens is op een goed zichtbare plek opgehangen.
 • Er zijn binnen de vereniging of stichting minstens twee leidinggevenden met een SVH Verklaring Sociale Hygiëne.
 • Wanneer er alcohol wordt geschonken is een van deze leidinggevenden aanwezig.
 • De huisregels rondom alcoholgebruik staan in het bestuursreglement.

Hoe u een ontheffing moet aanvragen kunt u lezen bij "Alcohol schenken, ontheffing".

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Doe dit in de gemeente waar uw zaak, vereniging of stichting is gevestigd.

Bibob-formulier

De gemeente kan u vragen een Bibob-vragenformulier in te vullen. Daarmee beoordeelt de gemeente de betrouwbaarheid van uw onderneming. Als er bijvoorbeeld sprake is van een crimineel verleden, kan de gemeente besluiten om u geen vergunning te geven.

Nieuwe leidinggevende altijd melden

Als er een nieuwe leidinggevende bijkomt, moet u dit melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

De procedure voor het wijzigen van leidinggevenden is gewijzigd per 1 januari 2014. U dient de de wijziging(en) met het daarvoor bestemde meldingsformulier door te geven.

Daarnaast is een vergunning nodig indien u een horecazaak gaat overnemen.

U vindt hier informatie over: "Meenemen"

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van alle personen die op de vergunning worden genoemd.
 • Een Verklaring Sociale Hygiëne voor alle leidinggevenden.
 • Een gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 • Een recent uitreksel van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan drie maanden)
 • Zo nodig: de arbeidscontracten van de leidinggevenden.

Onder leidinggevenden wordt verstaan de personen die achter de bar staan en alcohol schenken.

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Tarief 2017:

 • Aanvragen drank- en horecavergunning € 108,95
 • Aanvragen ontheffing op grond van drank- en horecaverordening  € 48,88
 • Wijzigen van leidinggevenden binnen een half jaar € 21,87
 • Wijzigen van leidinggevenden na een half jaar € 27,30
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Afdeling Openbare Orde en Wijkbeheer

team Vergunningen
telefoon: 14 010
e-mailadres: vergunningen@maassluis.nl