Bijzonder transport

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als de lading die u wilt vervoeren zo groot is dat het transport ervan buiten de wettelijke afmetingen en gewichten valt, noemen we dit bijzonder transport. Voor bijzonder transport hebt u een ontheffing nodig. U mag dit niet zomaar vervoeren.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) kunnen bij de afdeling Toelating Exceptioneel Transport (TET) ontheffingen aangevraagd worden voor exceptioneel transport. 

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) verleent ontheffing indien

  • er geen alternatieven voorhanden zijn (bijvoorbeeld transport in delen).
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ruimtelijke Ordening Verkeer en Milieu
tel.: 14 010
email: gemeente@maassluis.nl