Bestemmingsplan bekijken

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Als u wilt weten welke bestemming een gebied heeft, bijvoorbeeld als u een huis koopt of een bedrijf wil starten, geeft het bestemmingsplan antwoord op vragen als:

  • Of er mag worden gebouwd of verbouwd;
  • Of bedrijven zich hier mogen vestigen;
  • Hoe een stuk grond mag worden gebruikt;
  • Of er wegen mogen worden aangelegd.
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Bekijk bestemmingsplannen via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu
tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl