Belastingen, betalingsregeling

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Wanneer u uw belasting niet op tijd kunt betalen, dan kunt u bij de gemeente een betalingsregeling aanvragen. U kunt de belastingen dan in meerdere termijnen betalen of uitstel van betaling krijgen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële positie. Die bepaalt tevens de vorm van de betalingsregeling en onder welke condities u de regeling krijgt. 

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

U kunt bij de gemeente schriftelijk een verzoek voor een betalingsregeling aanvragen.
Ook kunt u voor het aanvragen van een betalingsregeling het digitale formulier met DigiD of het digitale formulier met eHerkenning gebruiken.

Het besluit wordt u schriftelijk toegezonden.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen. Meer informatie hierover kunt u bij de gemeente krijgen.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Administratie/Invordering
tel: 010-5931918
e-mail: belastingen@maassluis.nl