Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wellicht dat de gemeente bedrijfsterrein uitgeeft. Bij gebruik van het bedrijfsterrein, of dit nu een bestaand of een uit te geven terrein betreft, u bent gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt alleen uw bedrijf vestigen op de locatie indien u aan deze voorwaarden voldoet.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

  • Neem contact op met de gemeente.
  • Geef aan wat u van plan bent met het pand of het terrein.
  • Soms wil de gemeente een bedrijfsplan van u hebben.
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Ondernemersloket
tel: 14010
e-mail: gemeente@maassluis.nl