Automatische incasso, machtiging

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

De gemeente Maassluis kent de mogelijkheid om de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen via automatische incasso te betalen. U machtigt de gemeente dan om (in plaats van drie termijnen) in tien termijnen het verschuldigde bedrag van uw bankrekening af te schrijven. U heeft er zelf geen omkijken naar en u bent nooit te laat met betalen! Let wel op, bij drie mislukte incassopogingen vervalt uw automatische incasso en moet u het openstaande bedrag direct betalen.

U vindt hier informatie over: "Voorwaarden"

Voorwaarden

Indien u in het verleden de gemeente gemachtigd heeft, geld deze machtiging ook voor de nieuwe aanslag die  u ontvangt. De incassodata staan op uw aanslag vermeld.

Als u de gemeente nog niet gemachtigd heeft en u wilt dat alsnog, zorg dan dat uw machtiging ruimt vóór de eerste vervaldag van de aanslag bij de gemeente binnen is. U kunt hieronder een machtigingsforumulier downloaden, invullen en opsturen. Ook kunt u via DigiD machtiging verlenen.

Bij het onderdeel lokale regels kunt u de Regeling Automatische Incasso gemeente Maassluis inzien.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Tijdig betalen

Indien u geen gebruik maakt van de mogelijkheid voor automatische incasso, dient u de aanslag gemeentelijke belastingen in drie (gelijke) termijnen te betalen. Houdt u rekening met het feit dat bankinstellingen ook een verwerkingstijd nodig hebben voor uw betaling. Als u de betaalopdracht op de vervaldatum verstuurt, bent u te laat met betalen, omdat de gemeente op de vervaldatum over het geld moet kunnen beschikken.

Als op de laatste vervaldag de aanslag niet of niet geheel is betaald, ontvangt u een aanmaning. De kosten hiervan bedragen minimaal € 7,-. Wie dan nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen -afhankelijk van de nog openstaande belastingschuld- minimaal € 40,-. Indien u door omstandigheden op het moment van de vervaltermijnen niet kunt betalen, neem dan vroegtijdig contact op met het team Administratie/Invordering (010-5931918).