Asbest verwijderen

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

In veel woningen (vooral van vóór 1985) bevindt zich asbest, met name in daken. In het belang van de volksgezondheid geldt vanaf 1 januari 2024 een verbod en dient het asbest te zijn verwijderd. Om tot het verwijderen van asbest over te gaan moet het voornemen worden gemeld door:

  • Eigenaren
  • Huurders (neem contact op met de eigenaar)
  • en geldt voor zowel particulieren als bedrijven

Subsidieregeling

Voor het verwijderen van asbestdaken is subsidie mogelijk. Deze bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van €25.000,- per adres. Dit is een rijksregeling. Verdere informatie is te vinden op mijnRVO.nl. Via deze website kunt u de subsidie aanvragen.

Wie en wanneer komt u in aanmerking?

  • Particulieren en bedrijven
  • Binnen 6 maanden na verwijdering van het asbestdak
  • Uiterlijke datum van indiening van de aanvraag: 31 januari 2019 om 17.00 uur
  • Zo lang het jaarlijks beschikbare rijksbudget voldoende is.

U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Wanneer u asbest wilt (laten) verwijderen, kunt u dit doen door een melding via het omgevingsloket. Vervolgens ontvangt u een schriftelijke bevestiging met eventuele voorwaarden.

Start en einde werkzaamheden

  • start werkzaamheden: ten minste 2 dagen voor aanvang;
  • Einde werkzaamheden: uiterlijk 1 dag na gereed komen.

Aanbieden bij het Stadsbedrijf

De asbesthoudende materialen kunt u op afspraak en onder voorwaarden bij de Milieustraat van het Stadsbedrijf aan de Heldringstraat aanbieden.

U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieubeheer
Team Omgeving
telefoonnummer 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl