Afval, oud papier

U vindt hier informatie over: "Samenvatting"

Samenvatting

Oud papier kunt u wegbrengen naar het inzamelpunt bij de Milieustraat (Heldringstraat 6) of bij de diverse milieuparken of verenigingen.

In samenwerking met verenigingen wordt oud papier ook 1 x per maand per wijk ingezameld. Dit wordt door vrijwilligers van diverse verenigingen gedaan, daarom gebeurt dit in de avonduren.

Waar en wanneer wordt oud papier opgehaald

  • Steendijkpolder Noord en Zuid iedere 2e woensdag van de maand bij de Schans/Grote kerk tussen 18:00-20:30 uur
  • Vogelbuurt, Burgermeesterswijk, Weverskade en Wilgenrijk iedere 1e dinsdag van de maand bij de Gereformeerde Kerk 'Het Kompas' tussen 18:00-20:30 uur
  • Dalenbuurt (Weverskade - bloemen straten) en Sluispolder West iedere 2e dinsdag van de maand bij Korfbalvereniging CKC tussen 18:00-20:30 uur
  • Componistenbuurt (flats Merellaan) iedere laatste dinsdag van de maand bij Muziekvereniging Kunst na Arbeid tussen 18:00-20:30 uur
  • Elysium, Kapelpolder, Balkon, Wijk ‘t Hoofd en Buitengebied Vlaardingse dijk iedere 1e dinsdag van de maand bij de Gereformeerde Kerk 'Het Kompas' tussen 18:00-20:30 uur
  • Vertowijk iedere laatste dinsdag van de maand bij Muziekvereniging Kunst na Arbeid tussen 18:00-20:30 uur
  • Sluispolder Oost iedere 2e dinsdag van de maand bij OPA Ark tussen 18:00-20:30 uur
U vindt hier informatie over: "Gang van zaken"

Gang van zaken

Het oud papier en karton wordt één keer per maand door verenigingen huis aan huis per wijk opgehaald. 

Buitengebieden
De inzameling geldt in principe voor de bebouwde kom en niet voor het buitengebied zoals bijvoorbeeld de Zuidbuurt en de Weverskade.  Bewoners uit deze straten kunnen het OPK aanbieden tijdens een ophaalavond in de buurt of bij de gebruikelijke containers bij winkelcentra.

U vindt hier informatie over: "Tips"

Tips

Geld inzamelen door het ophalen van oud papier?

Wilt u (namens een maatschappelijke, culturele of sportieve instelling) geld inzamelen door het ophalen van oud papier dan heeft u daarvoor een vergunning van de gemeente nodig. U kunt een vergunningsaanvraag indienen bij de afdeling Ruimtelijke Ordening Verkeer en Milieu.  

 
U vindt hier informatie over: "Contactpersonen"

Contactpersonen

Afdeling Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Milieu, team Milieu
tel: 14 010
e-mail: gemeente@maassluis.nl