Bedrijf uitbreiden of wijzigen

Zoeken
Kies een beginletter voor een overzicht van producten die beginnen met de letter:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bedrijfsactiviteiten wijzigen
  • Wanneer u in uw bedrijf veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld door aanpassing van bedrijfsprocessen en activiteiten of door uitbreiding van bedrijvigheid, dan dient u dat aan de gemeente of de DCMR Milieudienst Rijnmond te melden .

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen
  • Zoekt u binnen de gemeente een bedrijfsterrein? Wellicht dat de gemeente bedrijfsterrein uitgeeft. Bij gebruik van het bedrijfsterrein, of dit nu een bestaand of een uit te geven terrein betreft, u bent gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. U kunt alleen uw bedrijf vestigen op de locatie indien u aan deze voorwaarden voldoet.

 • Bedrijfsverzamelgebouw, plek huren
  • De gemeente Maassluis beheert geen bedrijfsverzamelgebouwen en kan deze dus ook niet toewijzen.  

 • Gemeentegrond gebruiken
  •  

   Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, hebt u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

   • als tuin of wei;
   • voor opslag van bouwmaterialen;
   • om een container op te plaatsen.