Ombudsman

De Nationale ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Burgers met een klacht moeten eerst gebruikmaken van de klachtenregeling bij de gemeente. Heeft u een klacht dan moet die dus eerst door de gemeente worden behandeld.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door de gemeente of reageert de gemeente niet tijdig op uw klacht, dan kan de Nationale ombudsman (vanaf 1 januari 2012) uw klacht behandelen.

Wat de Nationale ombudsman wel en niet mag doen, ligt vast in de wet (Wet Nationale ombudsman en Algemene wet bestuursrecht). Hij doet onderzoek naar aanleiding van klachten van burgers en kan ook een onderzoek starten op eigen initiatief.

De Nationale ombudsman zal eerst proberen om uw klacht in goed overleg tot een oplossing te brengen in de vorm van bemiddelen. Is dit niet mogelijk, dan zal hij een oordeel vellen en eventueel aanbevelingen doen. De Nationale ombudsman is volstrekt onafhankelijk en heeft uitgebreide onderzoeksbevoegdheden, zoals ter plaatse een onderzoek instellen, het vragen van inlichtingen en het vragen om een toelichting op standpunten.

Het adres luidt:
Nationale Ombudsman
Postbus 93122
2509 AC DEN HAAG

Op de website van de Nationale ombudsman vindt u meer informatie die in voorkomende gevallen van belang kan zijn.

Zie ook:

Producten en diensten