Meldpunt minder regels

Misschien herkent u het wel: als u een subsidie wil aanvragen of een aanvraag voor een vergunning indient, moet u soms een reeks formulieren invullen. Regels zijn nodig, maar soms ingewikkeld en ook wel eens tegenstrijdig. De gemeente Maassluis streeft naar het vermijden van onnodige regels en het terugdringen van administratieve rompslomp voor u als burger of ondernemer uit Maassluis. Ook de interne werkprocessen worden kritisch bekeken.

U kunt ons daarbij helpen. Meld ons via het formulier Minder Regels in Maassluis zo concreet mogelijk uw ervaringen op dit gebied, uw suggesties of opmerkingen.

Geef in uw melding aan:

  • in welke situatie het probleem zich voordoet,
  • of het om een structureel of incidenteel probleem gaat,
  • met welke afdeling(en) van de gemeente Maassluis u te maken heeft als het probleem zich voordoet,
  • om welke regels het gaat en
  • hoe u in de praktijk met het probleem omgaat.

Privacy

De gegevens die u invoert, worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt in het kader van het terugdringen van het aantal regels.

Uw melding

Als het gaat om interne werkprocessen is niet altijd een wijziging van de regels nodig, maar kan de betrokken afdeling kijken of een andere werkwijze mogelijk is. Uw melding zal hoe dan ook betrokken worden bij het eenvoudiger maken of laten vervallen van regels of procedures. Op uw reactie wordt individueel via e-mail gereageerd.
 

Producten en diensten