Kwijtschelding

De mogelijkheid bestaat om onder bepaalde voorwaarden gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van afvalstoffenheffing te krijgen.

Als u meent op grond van uw inkomen in aanmerking te komen voor kwijtschelding van afvalstoffenheffing, kunt u een verzoek daartoe indienen.

Inwoners met een pensioengerechtigde leeftijd, die op grond van inkomen denken recht te hebben op kwijtschelding, hoeven slechts eenmaal kwijtschelding aan te vragen. Wanneer de aanvraag wordt gehonoreerd en de omstandigheden niet wijzigen, geldt de kwijtscheldingsbeschikking voor de rest van hun leven.

Indien u al in aanmerking komt voor kwijtschelding wordt dit direct op de aanslag verrekend.

U kunt op verschillende manieren een kwijtscheldingsformulier opvragen:

U kunt een mail sturen naar belastingen@maassluis.nl of telefonisch opvragen via 010-5931918.
Ook zijn de kwijtscheldingsformulieren verkrijgbaar bij het publiekscentrum in het stadhuis.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het formulier (en de toelichting) te downloaden (zie onderaan deze pagina), af te drukken en ingevuld op te sturen naar de gemeente.

Downloads: