Governance code van branches

De gemeente vindt het belangrijk dat organisaties die subsidie ontvangen goed bestuurd worden. Er dient binnen de instellingen ruime aandacht te zijn voor goed bestuur, integriteit, transparantie, toezicht en verantwoording.

Om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie moet iedere subsidieaanvrager voldoen aan de ‘Maassluise voorwaarden voor goed bestuur’.

Daarnaast moeten organisaties die op jaarbasis €25.000 of meer subsidie ontvangen voldoen aan de meest recente governance code van hun branche. Hiervoor moeten zij jaarlijks een verklaring ondertekenen en de meest recente Governance code van hun branche overleggen.