Gemeentegarantieloket

Wat is een gemeentegarantie?

Een gemeentegarantie is een overeenkomst waarbij de gemeente garant staat voor de rente en aflossing van een geldlening die een Maassluise vereniging of instelling met maatschappelijk belang, heeft afgesloten bij een bankinstelling.

Wie kan een gemeentegarantie aanvragen?

Sportvereniging

Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste verenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken. De gemeente kan, samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS),  zorgen voor de zekerheid waar banken om vragen. De gemeente kan een borgstelling verlenen tot maximaal 50% van het te lenen bedrag. SWS vervult hierin de verbindende rol tussen bank, gemeente en sportorganisatie.

Overige verenigingen en instellingen

De gemeente kan ook garant staan voor een lening van een ander soort vereniging of instelling. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een culturele vereniging of een zorginstelling.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010