Gemeentegarantie verantwoorden

De verantwoording voor een verleende gemeentegarantie voor het jaar 2017 dient vóór 1 september 2018 te zijn ingediend.

In 'mijn dossier' kunt u de jaarlijkse verantwoording indienen. Hiervoor dient u een verantwoordingsformulier in te vullen en de bijbehorende verantwoordingsstukken te uploaden. Alleen via deze link kunt u de verantwoording online indienen:

  1. U logt in.
  2. Via het tabblad 'Eerdere aanvragen’ opent u de gemeentegarantie waarvoor u financiële stukken wilt uploaden via de link 'openen'. 
  3. Rechts bovenin ziet u 'verantwoordingsacties’.
  4. U opent via de link het formulier.
  5. U vult het verantwoordingsformulier in. Onderaan dit formulier heeft u de mogelijkheid om de gevraagde bijlagen te uploaden.

Producten en diensten

Contact
email: subsidieloket@maassluis.nl
telefoon: 
14 010