Evenementenvergunning aanvragen

Controleer voor u een evenementenvergunning aanvraagt of u niet ook kunt volstaan met het melden van een 0-evenement.

Aan de hand van het risicoprofiel van uw evenement delen wij het evenement in als een A, B of C evenement. Het A-evenement heeft een laag risico en een C-evenement het hoogste risico. Het risicoprofiel hangt af van het aantal bezoekers en de impact van het evenement op de directe omgeving zoals het verkeer.

Er gelden verschillende aanvraagtermijnen voor evenementen:

 • A-evenement: acht weken voor het evenement aanvragen
 • B- evenement: acht tot twaalf weken voor het evenement aanvragen
 • C-evenement: twaalf weken voor het evenement aanvragen

Wat kunt u doen voor een succesvolle vergunningaanvraag? Een complete aanvraag zorgt ervoor dat wij uw aanvraag snel in behandeling kunnen nemen. Kijk daarom goed in het formulier welke informatie en documenten u moet aanleveren. De status van uw aanvraag kunt u inzien in Mijn Maassluis. 

Voorwaarden 

Om te zorgen voor de veiligheid van onze inwoners stellen wij, samen met o.a. de politie en de brandweer, voorwaarden aan de organisatie van een evenement. Deze voorwaarden gaan over:

 • Het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten.
 • Het aantal verwachte bezoekers op het drukste moment.
 • De mate waarin het evenement het leefklimaat beïnvloedt.
 • De mate waarin het evenement past bij de bestemming van de locatie.
 • Het gevaar voor de openbare orde, gezondheid of (brand)veiligheid.
 • De verkeersbelemmering.
 • Het gevaar voor verontreiniging, beschadiging van de natuur of van openbare voorzieningen.
 • De garantie voor een goed verloop van het evenement en het voorkomen van schade aan het milieu.

Melding brandveilig gebruik
Plaatst u bij uw evenement een tijdelijke verblijfsruimte, zoals een tent of tribune? Dan kan het zijn dat u een melding voor brandveilig gebruik moet doen.

Alcohol schenken
Voor het schenken en verkopen van zwak alcoholische dranken moet u een ontheffing aanvragen.

Tarieven

U betaalt leges (een vergoeding) wanneer u een vergunning voor een A, B of C-evenement aanvraagt. De kosten van een evenementenvergunning hangen af van het risicoprofiel van het evenement. Een ééndaags evenement kost 28,25 euro. Wanneer uw evenement grootschalig is, voor meerdere dagen en daarom met een hoger risicoprofiel, is het tarief 56,50 euro.

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Meer informatie