Evenement organiseren

Wilt u een evenement op straat of in een gebouw organiseren? Dan heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. In het geval van kleine en eenvoudige evenementen kunt u volstaan met gratis melden van het evenement.

Aan de hand van het risicoprofiel van uw evenement delen wij het evenement in als een 0, A, B of C evenement. Het 0-evenement heeft het laagste risico en een C-evenement het hoogste risico. Het risicoprofiel hangt af van het aantal bezoekers en de impact van het evenement op de directe omgeving zoals het verkeer.

Moet ik een vergunning aanvragen?

Wilt u een evenement organiseren dan kunt u aan de hand van onderstaande voorwaarden nagaan of u een vergunning moet aanvragen of dat u kunt volstaan van melden van een 0-evenement, zoals een buurtbarbecue of een straatfeest.

U kunt een 0-evenement melden als:

  • Het een evenement is in de openbare ruimte.
  • Er op het drukste moment minder dan 150 bezoekers zijn.
  • Het niet langer duurt dan één dag en plaatsvindt op maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 23.00 uur of op een zon- of feestdag tussen 13.00 en 23.00 uur.
  • Het geluidsniveau op een afstand van 10 meter van de geluidsbron niet meer dan 80 dB(A) bedraagt.
  • Het evenement niet op de rijbaan wordt gehouden en geen belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten.
  • Het evenement geen politiecapaciteit vergt.
  • U geen eten, alcoholhoudende drank of andere goederen verkoopt.
  • U slechts kleine objecten met een totale oppervlakte van maximaal 25 m² plaatst.

In alle andere gevallen moet u een vergunning aanvragen.