De WOZ-beschikking

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar. Daarbij wordt uitgegaan van de verkoopwaarde van de onroerende zaak als zij op 1 januari van het jaar ervóór zou zijn verkocht. De WOZ-waarde die 31 januari 2018 op het aanslagbiljet staat, geldt dus voor het jaar 2018 en heeft als waardepeildatum 1 januari 2017.

Indien uw object na 1 januari 2017 maar vóór 1 januari 2018 is gewijzigd door bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of sloop, is de waarde bepaald naar de toestand per 1 januari 2018.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelastingen (OZB), het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de watersysteemheffing “gebouwd” van het waterschap. Bewaar deze aanslag/ beschikking dus goed voor uw eigen administratie.

Het taxatieverslag

Als u een onderbouwing van de waardebepaling van uw woning, bedrijf of winkelpand wenst, kunt u via een digitaal formulier het taxatieverslag opvragen.
U kunt ook via belastingen@maassluis.nl of telefonisch (010-5931999) een taxatieverslag van uw woning opvragen. Dit verslag is geen taxatierapport zoals u dat van een makelaar krijgt, maar een taxatieverslag conform de richtlijnen van de Waarderingskamer.

Belanghebbenden van incourante objecten, zoals scholen en verpleegtehuizen kunnen de landelijke taxatiewijzers raadplegen via het WOZ¬informatiepunt (www.wozinformatie.nl/public/) met het archetype van het object.

Links / downloads: