De WOZ-beschikking

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ)

De WOZ-waarde geldt voor een periode van één jaar. Daarbij wordt uitgegaan van de verkoopwaarde van de onroerende zaak als zij op 1 januari van het jaar ervóór zou zijn verkocht. De WOZ-waarde die 31 januari 2020 op het aanslagbiljet staat, geldt dus voor het jaar 2020 en heeft als waardepeildatum 1 januari 2019.

Indien uw object na 1 januari 2019 maar vóór 1 januari 2020 is gewijzigd door bijvoorbeeld nieuwbouw, verbouw of sloop, is de waarde bepaald naar de toestand per 1 januari 2020.

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschillende belastingen, zoals de onroerende zaakbelastingen (OZB), het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting en de watersysteemheffing “gebouwd” van het waterschap. Bewaar deze aanslag/ beschikking dus goed voor uw eigen administratie.

Het taxatieverslag

Als u een onderbouwing van de waardebepaling van uw woning wenst kunt u het taxatieverslag via MijnOverheid > Persoonlijke gegevens > Wonen, digitaal inzien, afdrukken en opslaan.

Heeft u een bedrijf of een winkelpand, dan kunt u het taxatieverslag via belastingen@maassluis.nl of telefonisch 010-5931999 opvragen. Dit verslag is geen taxatierapport zoals u dat van een makelaar krijgt, maar een taxatieverslag conform de richtlijnen van de Waarderingskamer.

Belanghebbenden van incourante objecten, zoals scholen en verpleegtehuizen kunnen de landelijke taxatiewijzers raadplegen via het WOZ¬informatiepunt met het archetype van het object.

Links / downloads: