Beleidsnota’s

De activiteiten waarvoor u subsidie vraagt moeten een bijdrage leveren aan het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Voor de subsidieverlening maken wij immers gebruik van gemeenschapsgelden. De doelstellingen zijn onder andere te vinden in de Sociale Structuurvisie (Afbeelding: logo adobe 909 kB), de kadernota en de gemeentebegroting. Daarnaast zijn er ook wettelijke taken die een gemeente verplicht is uit te voeren.

In de visie zijn de drie hoofddoelstellingen genoemd waar Maassluis zich op wil richten:

  • Gezondheid als basis voor meedoen
  • Inwoners van Maassluis nemen deel aan de samenleving
  • In Maassluis is het goed wonen

Deze doelstellingen zijn verder uitgewerkt in de volgende vastgestelde beleidsnota’s:

Evaluatie nota mondiaal beleid (Afbeelding: logo adobe 547 kB)
Plan van aanpak stadspromotie (Afbeelding: logo adobe 749 kB)
Convenant gemeente en VAC Maassluis (Afbeelding: logo adobe 149 kB)
Beleidsplan Wmo/Wpg 2013-2016 (Afbeelding: logo adobe 884 kB)  met aanvulling Beleidsnotitie Wmo 2015-2016 (Afbeelding: logo adobe 941 kB)
Nota Integreren is investeren (Afbeelding: logo adobe 796 kB)
Onderwijsvisie (Afbeelding: logo adobe 1,31 mB)
Beleidsplan onderwijsachterstanden 2015 (Afbeelding: logo adobe 586 kB)
Beleidsnotitie Jeugdhulp 2015-2016 (Afbeelding: logo adobe 1,19 mB)
Verordening jeugdhulp (Afbeelding: logo adobe 339 kB)
Beleidsplan Sportnota 2013-2017 (Afbeelding: logo adobe 461 kB) incl. bijlagen (Afbeelding: logo adobe 315 kB)
Cultuurvisie 2015-2020 'Alles stroomt niets blijft hetzelfde'  (Afbeelding: logo adobe 1,95 mB)

Alle downloads op deze pagina hebben de extensie .pdf en kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader.