Belastingsoorten / Tarieven 2020

Hier vindt u een overzicht van alle belastingsoorten en de tarieven die door de gemeente Maassluis geheven worden.

Afvalstoffenheffing huishoudelijk afval
Reinigingsrechten bedrijfsafval
Hondenbelasting (per 1 januari 2018 afgeschaft)
Rioolheffing
Onroerende zaakbelasting (OZB)
Precariobelasting

Lokale lasten calculator

U kunt uw gemeentelijke lasten berekenen via de
Coelo Lokale Lasten Calculator

Hoe werkt het?

U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen. Deze rekentool vergelijkt de uitkomst meteen met de lasten in het voorgaande jaar en met de lasten in een andere gemeente naar keuze.

Downloads