Belastingaanslag betalen

Automatisch en verspreid betalen

Wanneer u de gemeente Maassluis gemachtigd hebt om de gemeentelijke belastingen automatisch van uw bankrekening te laten afschrijven, zal dit in 10 termijnen geïncasseerd worden in de laatste week van de incassomaand. U hoeft de gemeente maar eenmalig te machtigen, elk jaar opnieuw is dus niet nodig.

De gemeente machtigen

Wanneer u alsnog besluit om de gemeente Maassluis te machtigen de gemeentelijke belastingen automatisch af te laten schrijven, of u wilt uw banknummer wijzigen (door middel van een nieuwe machtiging), dan kunt u:

Zorg er wel voor dat uw machtiging ruim twee weken vóór de eerste vervaldatum bij de gemeente binnen is!

Indien uw bankrekeningnummer gewijzigd is en u daarom een nieuwe machtiging heeft afgegeven, komt uw oude machtiging automatisch te vervallen.

U betaalt liever zelf door overschrijving?

Hebt u niet gekozen voor automatisch incasso, dan dient u zelf voor betaling van de maximaal 3 termijnen zorg te dragen. Op het aanslagbiljet zijn de eerste en laatste vervaldagen vermeld. Het volledige bedrag moet uiterlijk voor de laatste vervaldag zijn betaald.

Vermeldt altijd het betalingskenmerk/aanslagnummer bij uw betaling. Het rekeningnummer van de gemeente Maassluis is NL51BNGH0285037331 (voor betaling vanuit het buitenland dient u de BIC/Swift-code BNGHNL2G toe te voegen).

Tijdig betalen

Indien u geen gebruik maakt van de automatische machtiging mag u de aanslag gemeentelijke heffingen in drie (gelijke) termijnen betalen. Houdt u rekening met het feit dat bankinstellingen ook een verwerkingstijd nodig hebben voor uw betaling.

Als op de laatste vervaldag de aanslag niet of niet geheel is betaald, ontvangt u een aanmaning. De kosten hiervan bedragen minimaal € 7,-.
Wie dan nog niet betaalt, krijgt een dwangbevel. De kosten hiervan bedragen -afhankelijk van de nog openstaande belastingschuld- minimaal € 40,-.

Indien u door omstandigheden op het moment van de vervaltermijnen niet kunt betalen, neemt u dan vroegtijdig contact op met het onderdeel Administratie/Invordering
010-5931918 (zie ook 'Vragen/inlichtingen').

Cannock Chase te Druten

Wanneer u vragen heeft over een ontvangen dwangbevel van Cannock Chase dan kunt u contact opnemen met 0487-518517.

GGN Invoned

Heeft u vragen over een dwangbevel ontvangen door GGN Invoned dan kunt u contact opnemen met 088-3315000,
www.invoned.nl

Invorderingsrente

De rentebepalingen van de Invorderingswet zijn ook van toepassing op de gemeentelijke heffingen. Dit betekent dat invorderingsrente is verschuldigd indien niet uiterlijk vóór de laatste betalingstermijn het hele aanslagbedrag is voldaan.

Downloads: