Alcohol schenken tijdens evenement

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Een ontheffing is niet nodig wanneer u op een eigen terras tapt. Dit terras hoort namelijk bij uw horecabedrijf. In dit geval dient u dit wel bij ons te melden via een e-mail.

Voorwaarden

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

  • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
  • Op het evenement mag u geen sterke drank (met meer dan 15% alcohol) schenken en verkopen.
  • De persoon die de leiding heeft over het schenken en verkopen van alcohol is minimaal 21 jaar en is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad).

Geen vergunning of ontheffing nodig
Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Kosten

Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet kost 28,25 euro.

Aanvragen

U moet de ontheffing uiterlijk 2 weken voor het evenement bij de gemeente aan te vragen. Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de ontheffing. 

Bij de aanvraag moet u ook de volgende aanvullende stukken aanleveren:

  • Uw aanvraag voor een evenementenvergunning.
  • Een kopie van het geldige identiteitsbewijs van de aanvrager en leidinggevende(n).
  • Verklaring Sociale Hygiëne van de leidinggevende(n).
  • Situatieschets van het evenemententerrein en de tappunten.

Heeft u een vraag? Neem contact op via vergunningen@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.

Meer informatie