Op de locatie tussen de Westlandseweg en de Maasdijk was tot een aantal jaar geleden het Albeda College gehuisvest. Het schoolgebouw is gesloopt toen het Albeda College in 2013 verhuisde naar een nieuwbouwlocatie in hetzelfde gebied. Het terrein waar de oude school stond, ligt al een aantal jaren braak. Maasdelta gaat op deze locatie een woongebouw met 70 duurzame huurappartementen voor senioren realiseren. 

Op de begane grond gaan de nieuwe polikliniek van Franciscus Gasthuis & Vlietland en de Apotheek Furieade zich vestigen. Met de verhuizing naar de nieuwe locatie voldoen deze aan de huidige eisen van de tijd.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

De gemeenteraad heeft op 18 mei 2021 het bestemmingsplan vastgesteld, waarna op 6 juli 2021 de omgevingsvergunning is verleend.

Start werkzaamheden

De bouw is op 9 september 2021 officieel van start gegaan. Als alles volgens planning verloopt wordt de nieuwbouw eind 2022 opgeleverd.

Verhuur appartementen

Maasdelta biedt (via Woonnet Rijnmond) de appartementen (naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022) aan voor senioren in de sociale verhuur.

Meer informatie

Hieronder kunt u de bewonersbrief van Maasdelta, inclusief enkele impressies van de nieuwbouw, downloaden.
Meer informatie (onder meer afbeeldingen) kunt u vinden op de website van Maasdelta(externe link).

Download