Cultuurmenu

Het Cultuurmenu is een structureel samenhangend activiteitenprogramma waarin de leerlingen van het basisonderwijs in Maassluis met vaste regelmaat kennismaken met de verschillende disciplines rond kunst en cultuur.

Het aanbod is zo opgebouwd dat de leerlingen buiten de reguliere vakken op school om met zoveel mogelijk cultuurdisciplines kennismaken. De uitvoerende cultuurorganisaties zorgen hierbij voor een goed afgestemd aanbod. De gemeente coördineert de uitvoering van het Cultuurmenu en ondersteunt het initiatief financieel. Meer informatie over het programma aanbod kunt u vinden op de website van het Cultuurmenu.

Combinatiefunctionaris Cultuur

Een combinatiefunctie is een functie binnen onderwijs, sport en/of cultuur waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar gelijktijdig, of in ieder geval voor een substantieel deel, te werk wordt gesteld ten behoeve van twee van deze werkvelden/sectoren. Een combinatiefunctie bestaat derhalve uit twee delen die binnen- en buitenschools kunnen worden ingezet.

Er zijn drie combinatiefunctionarissen cultuur in Maassluis actief op het terrein van de literatuur, muziek en jeugdtheater. In een gezamenlijk project maken alle Maassluise basisscholen kennis met de activiteiten van de combinatiefunctionarissen.

Kies voor Cultuur

De gemeente biedt een laagdrempelig aanbod van cultuuractiviteiten voor kinderen van de basisschool. Deze activiteiten vinden plaats aansluitend aan schooltijd. Kijk voor informatie op de website: Kies voor Cultuur in Maassluis

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Meedoen met sport of cultuur, maar heeft u een laag inkomen? Misschien kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpen! Het Jeugdfonds Sport en Cultuur betaalt de contributie/lesgeld en eventueel kleding en attributen voor kinderen en jongeren (4-18 jaar) uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Heeft u gevonden wat u zocht?