Waardering voor de vrijwilliger 

Mijn eerste werkweken als waarnemend burgemeester van Maassluis zal ik niet snel vergeten. Ik kon meteen volop aan de bak. De lintjesregen, Koningsdag, aubade en de

Dodenherdenking zijn jaarlijks terugkerende momenten. En toch is het ieder jaar weer anders. Daarom zijn het ook voor de burgemeester (in-)spannende bijeenkomsten. Het ging mij redelijk goed af, geloof ik. En het mooie was dat ik meteen een hele hoop Maassluizers de hand kon schudden. Het was allerplezierigst dat ik door veel mensen enthousiast aangesproken werd. Ook voor de Maassluizers is zo’n nieuwe vent aan het roer van de gemeentepolitiek natuurlijk weer een spannend moment. Van enige terughoudendheid viel echter niets te merken. Dat was zeker ook het geval bij de prachtige evenementen van M.S.V.'71 en C.K.C. Ik was onder de indruk.

Lintje

Het fijnste vond ik dat ik namens u allen zes Maassluizers een koninklijke onderscheiding mocht uitreiken. “Namens u allen?”, hoor ik u vragen. “Het lintje wordt toch door de Koning verstrekt?” Dat is waar, zijn handtekening staat onder het Koninklijk Besluit. En die handtekening komt er pas na een lange procedure, langs diverse organen, met aan het eind een voordracht door het Kapittel van de Ridderorden. Toch is het in de eerste plaats een onderscheiding van de samenleving. Het begint immers altijd met het doen van een aanvraag; door een familielid of vriend, een werkgever of collega of door een bestuurslid van een organisatie. De onderscheiding wordt bovendien aangevraagd voor ‘jarenlange, onbaatzuchtige activiteiten als vrijwilliger.’ De aanvraag komt dus uit het hart van de samenleving, van mensen die de verdiensten van die vrijwilliger van nabij ondervinden. Daarom vind ik een koninklijke onderscheiding een teken van waardering namens de samenleving.

Aanvragen

Diverse verdienstelijke vrijwilligers in Maassluis komen nog in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Het telt ook als je jarenlange mantelzorg hebt verleend. Daarom roep ik graag iedereen op die zo iemand kent, om een aanvraag in te dienen voor Koningsdag 2024. Het vergt een lange procedure, maar daar willen de medewerkers van de gemeente u graag bij ondersteunen. De einddatum voor het doen van aanvragen voor de volgende ronde is al op 1 juli 2023. Wacht u daarom niet te lang en kijk op de website van de gemeente. We kunnen immers niet genoeg blijk geven van onze waardering voor al die geweldige vrijwilligers.

Koninklijke onderscheiding aanvragen

Burgemeester Rensen
Burgemeester Rensen