Het college van burgemeester en wethouders van Maassluis presenteert ondanks de gevolgen van de coronacrisis een sluitende meerjarenbegroting. De economische en sociale gevolgen van de coronacrisis zijn nog steeds voelbaar. Ook nu de beperkende coronamaatregelen langzaam worden losgelaten, houdt het virus de samenleving bezig.

In zijn laatste begroting blijft dit college investeren in inwoners, de stad en een duurzame toekomst om de doelstellingen uit het coalitieakkoord 'Samen Maassluis' te realiseren.

Maassluis staat er financieel goed voor

Maassluis staat er financieel goed voor. Maar er zijn zeker zorgen. Het wordt voor gemeenten steeds moeilijker om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. Dat geldt ook voor Maassluis. De verschuiving van taken van het Rijk naar gemeenten heeft zeker voordelen. Voorwaarde daarbij is wel dat het geld dat bij die taken hoort, ook door het Rijk wordt vergoed aan de gemeenten. Dat is nu niet het geval. Daarmee plaatst het Rijk gemeenten voor een bijna onmogelijke financiële opgave. Die opgave wordt niet makkelijker als ook de verdeling van het gemeentefonds wijzigt en er mogelijk minder geld naar Maassluis komt.

Bouwen aan een sterke toekomst

Het college is er in geslaagd een sluitende begroting te presenteren zonder extra bezuinigingen door te voeren. Ook het komend jaar wordt er hard gewerkt aan een mooi en leefbaar Maassluis. De woningbouw draait op volle toeren; zo draagt Maassluis bij aan meer betaalbare woningen. Daarnaast is er aandacht voor aanpassingen die nodig zijn om klimaatverandering het hoofd te bieden.

Steun voor kwetsbare groepen

In Maassluis hebben wij oog voor elkaar. De gemeente trekt geld uit voor kwetsbare groepen in de samenleving en geeft mensen die dat nodig hebben een extra zetje in de rug. Zo kan iedereen meedoen in Maassluis.

De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 2 november 2021.

Wethouder Sjef Evers (o.a. financiën).