Burgemeester Gregor Rensen is sinds 15 april 2023 waarnemend burgemeester.

G.G.J. (Gregor) Rensen

Portefeuille

Thema: veilig Maassluis

De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Rensen:

  • Bestuur
  • Openbare orde en veiligheid inclusief boa’s
  • Burgerlijke stand en verkiezingen
  • Ambassadeurschap gemeenten inclusief stedenband
  • Privacy/AVG
  • Evenementen

Spreekuur

Taken burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degene die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken. Tevens ziet de burgemeester toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften en klachten door het gemeentebestuur behoren ook tot de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Gemeenschappelijke regelingen

  • Lid van het AB Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) q.q.
  • Lid van het AB Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)