De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor de tijd van zes jaar. Burgemeester Haan is op 2 november 2015 benoemd. Burgemeester Haan is in november 2021 beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn voor de tijd van zes jaar.

dr. T.J. (Edo) Haan

Burgemeester
010-5931744
burgemeester@maassluis.nl

Portefeuille

Thema: veilig Maassluis

De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Haan:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid, inclusief boa’s
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Ambassadeurschap gemeenten, inclusief stedenband
 • Privacy/AVG
 • Evenementen

Spreekuur

Wilt u spreken met burgemeester Edo Haan over onderwerpen uit zijn portefeuille? Dat kan! Burgemeester Haan heeft één keer per maand in het stadhuis spreekuur. Het eerstvolgende is woensdag 22 juni 2022 van 9 tot 10 uur. U kunt met de burgemeester spreken over onderwerpen uit zijn portefeuille. Voor het spreekuur dient u zich eerst aan te melden bij het secretariaat via 010-5931744.

Taken burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degene die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken. Tevens ziet de burgemeester toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften en klachten door het gemeentebestuur behoren ook tot de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
 • Lid van het AB Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Lid van het Bestuur van Stichting Groenfonds Midden-Delfland
 • Lid van de Stichting Landschapsfonds Hof van Delfland (i.o.)

Commissies en instellingen

 • Voorzitter van het Georganiseerd Overleg (GO)
 • Voorzitter van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) van het politiedistrict Waterweg Noord
 • Lid van het DB van het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland (VBGZH)
 • Voorzitter van Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO)
 • Lid van het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds
 • Lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
 • Lid van het bestuur Stichting Geuzenpenning
 • Lid van het bestuur van de Stichting Vrienden van het Vlietland Ziekenhuis
 • Lid van de expertgroep Herziening Financiële Verhouding van de VNG
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Regio Water

Heeft u gevonden wat u zocht?