De burgemeester wordt bij koninklijk besluit op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken benoemd voor de tijd van zes jaar. Burgemeester Haan is op 2 november 2015 benoemd. Burgemeester Haan is in november 2021 beëdigd voor zijn tweede ambtstermijn voor de tijd van zes jaar.

dr. T.J. (Edo) Haan

Burgemeester
T: 010-5931744
burgemeester@maassluis.nl

Portefeuille

Thema: veilig Maassluis

De volgende onderwerpen behoren tot de portefeuille van de heer Haan:

 • Bestuur
 • Openbare orde en veiligheid inclusief boa’s
 • Burgerlijke stand en verkiezingen
 • Ambassadeurschap gemeenten inclusief stedenband
 • Privacy/AVG
 • Evenementen

Spreekuur

Het spreekuur in maart komt te vervallen.

Taken burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college en van de gemeenteraad. De burgemeester ziet toe op een tijdige voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het gemeentelijk beleid en van de daaruit voortvloeiende besluiten, alsmede op een goede afstemming tussen degene die bij de voorbereiding, vaststelling en uitvoering zijn betrokken. Tevens ziet de burgemeester toe op een goede samenwerking met andere gemeenten en andere overheden. De kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie en het zorgvuldig behandelen van bezwaarschriften en klachten door het gemeentebestuur behoren ook tot de verantwoordelijkheden van de burgemeester.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) q.q.
 • Lid van het AB Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)

Stichtingen en verenigingen

 • Lid van het Bestuur van Stichting Groenfonds Midden-Delfland

Commissies en instellingen

 • Lid van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) van het politiedistrict Waterweg Noord
 • Lid van het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de Politie Eenheid Rotterdam
 • Lid Landschapstafel Bijzonder Provinciaallandschap Midden-Delfland

Nevenfuncties (onbezoldigd)

 • Voorzitter van de Vereniging van Burgemeesters van Gemeenten in Zuid-Holland (VBGZH)
 • Voorzitter van Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO)
 • Lid van het bestuur van het DeltaPORT Donatiefonds
 • Lid van de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Nationaal Sleepvaartmuseum
 • Lid van het bestuur Stichting Geuzenpenning
 • Lid van het bestuur van de Vereniging Regio Water

Heeft u gevonden wat u zocht?