Bij de afvalverwerker AVR heerst sinds gisteren een brand. Hierdoor kan in Maasluis rook en/of stank overlast worden ervaren. De bluswerkzaamheden zijn nog steeds in volle gang.

Denk eraan dat rook altijd schadelijk is, blijf daarom uit de rook. Sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit. Ervaar je stank? Ook dan geldt: sluit ramen en deuren. Zet ventilatie uit.

Tijdens de brand en het blussen zijn in de omgeving (zie afbeelding) roetdeeltjes neergekomen. Aangezien deze schadelijk kunnen zijn voor dieren adviseren wij u het volgende:

  • Huisdieren: voorkom dat uw huisdier rook inademt en roetdeeltjes of brandresten op eet.
  • (Pluim)vee: om te zorgen dat vee niet blootgesteld wordt aan roetdeeltjes en de mogelijk gevaarlijke stoffen hierin, is het advies om de dieren in de stal te zetten of in de hokken binnen te plaatsen.
  • Groenten en fruit uit eigen tuin dient u eerst goed te wassen of te schillen voordat u deze eet.
  • Eieren: het advies is om eieren van kippen in het effectgebied (zie afbeelding) niet te eten.Er vinden momenteel metingen plaats om te bepalen of er stoffen zijn vrijgekomen en welke dat zijn. De uitslag hiervan wordt binnen enkele dagen verwacht.

Heeft u vragen? De meest gestelde vragen en antwoorden vindt u hier(externe link).

Ook vindt u hier laatste informatie over de brand.