Wat is het?

Volgens de WABO moeten alle bouwaanvragen door de gemeente worden gepubliceerd. Bij een uitgebreide procedure wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Hoe werkt het?

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Wat heb ik nodig?

Om een omgevingsvergunning activiteit bouw te krijgen, moet de aanvrager bij de gemeente een bouwplan indienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Tevens zal de gemeente tekeningen, een technische omschrijving, berekeningen, etc. van de bouw of verbouw en een situatietekening vragen.  

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact op via gemeente@maassluis.nl of bel naar 14 010. Wij helpen u graag.