Samenvatting

Volgens de WABO dienen alle bouwaanvragen door de gemeente te worden gepubliceerd. Bij een uitgebreide procedure wordt de omgevingsvergunning ter inzage gelegd.

Voorwaarden

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. De gemeente vraagt ook om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in een huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

Meenemen

Om een omgevingsvergunning activiteit bouw te krijgen, dient de aanvrager bij de gemeente een bouwplan in te dienen. Hierin staat beschreven wat de bouw of verbouw inhoudt. Tevens zal de gemeente tekeningen, een technische omschrijving, berekeningen, etc. van de bouw of verbouw, alsmede een situatietekening vragen.  

Heeft u gevonden wat u zocht?