Bij de functie van een BOA denken veel mensen alleen aan handhaving van wet- en regelgeving en boetes, maar achter de uniformen schuilt een missie die verder gaat dan enkel wetshandhaving. Deze toegewijde personen zorgen voor een harmonieuze gemeenschap en leefbaarheid in de stad. Een van hen is Martijn, senior BOA bij de gemeente Maassluis. Hij geeft een kijkje in zijn dagelijkse leven op de werkvloer.

Benieuwd naar wat een BOA precies doet en hoe zij meehelpen aan een schoon en leefbaar Maassluis? In een serie van vier artikelen wordt duidelijk wat de functie inhoudt, tegen welke uitdagingen ze aanlopen en hoe ze bijdragen aan een fijne samenleving. Vandaag staat in het teken van begrip en verbinding.

BOA in actie

De rol van BOA’S

De buitengewoon opsporings- ambtenaren, ook wel BOA’s genoemd, spelen een belangrijke rol bij het handhaven van orde en de naleving van regelgeving in Maassluis. Ze helpen o.a. om de stad te beschermen tegen verloedering en vervuiling. Ze helpen bijvoorbeeld inwoners die hun best doen om hun buurt schoon en leefbaar te houden. BOA’s dragen ook bij aan de verkeersveiligheid, wat vooral neerkomt op het handhaven van fietsers in het voetgangersgebied of als een voertuig hinderlijk geparkeerd staat. Een ander voorbeeld is het helpen bij problemen in de buurt. Als er veel klachten binnenkomen over hondenpoep die niet wordt opgeruimd, dan komen BOA’s niet alleen om boetes uit te delen. Ze praten met mensen waarom het belangrijk is om samen de buurt schoon te houden. Deze aanpak zorgt voor meer begrip.

Grootste uitdagingen 

Het zorgen dat iedereen zich aan de regels houdt, kan soms ingewikkeld zijn, vooral als de situatie niet helemaal duidelijk is. BOA’s moeten op de hoogte zijn van allerlei wetten en voorschriften, zodat ze goed kunnen handelen binnen hun bevoegdheden. Dit is dan ook één van de grootste uitdagingen van dit werk. In vergelijking met politieagenten hebben BOA’s minder ruime bevoegdheden en mogen ze bepaalde strafrechtelijke handelingen niet uitvoeren.

Martijn legt uit dat mensen vaak niet goed weten wat een BOA doet. “We dragen een uniform, net als de politie, maar we doen ander werk en hebben andere regels. Zo zijn we bijvoorbeeld niet bevoegd om in te grijpen bij een winkeldiefstal, maar omstanders verwachten dit wel van ons. We hebben specifieke taken en gebieden waar we werkzaam zijn. Gelukkig werken we nauw samen met de politie, dus als er iets gebeurt, kunnen we snel schakelen.”

BOA’s krijgen soms te maken met mensen die niet willen luisteren, boos worden of ruzie zoeken. Hun eigen veiligheid staat hierbij voorop. Ze zijn goed getraind om rustig en kalm te blijven bij problemen. Als ze bijvoorbeeld mensen aanspreken die iets verkeerds doen (bewust of onbewust), dan gaat dat altijd op een respectvolle en beheerste manier. Hiervoor worden BOA’s goed opgeleid en volgen ze regelmatig trainingen.

Wederzijds begrip

BOA's  in actie

BOA’s proberen om op een meelevende en begrijpende manier te handelen. Ze volgen niet klakkeloos de regels; ze begrijpen dat er achter elke situatie een eigen verhaal zit. Als ze met mensen praten en problemen aanpakken, houden ze rekening met de situatie en omstandigheden. Waarom doet iemand dit? Zijn ze bewust van de gevolgen die hun acties hebben? Door een praatje te maken wordt dit al snel duidelijk en kan een BOA op de juiste manier handelen. De focus ligt op bewustwording en het opbouwen van vertrouwen tussen inwoners en BOA’s.

Martijn legt uit: “In Maassluis, waar verschillende culturen samenleven, is begrip heel belangrijk. Mensen hebben diverse gewoontes, soms zijn ze zich er niet van bewust dat ze iets verkeerd doen. Gooit er bijvoorbeeld iemand afval op de grond, ga ik liever een gesprek aan wat voor gevolgen dit heeft, dan dat ik direct een boete uitdeel. In de praktijk merk ik dat deze aanpak beter werkt en helpt om de buurt schoon en netjes te houden voor iedereen.” 

Het is duidelijk dat de BOA’s in Maassluis veel meer doen dan alleen maar regels handhaven. Ze zetten zich in voor een leefbare en hechte gemeenschap, waar begrip, samenwerking en dienstbaarheid belangrijk zijn. Ze zijn bruggenbouwers en steunpilaren voor een stad waar we trots op kunnen zijn.

Verbondenheid

In een wereld waarin wetshandhaving soms afstandelijk kan overkomen, proberen de BOA’s van Maassluis juist een band met de gemeenschap op te bouwen. Martijn vertelt dat ze veel meer doen dan alleen regels handhaven. “We willen dat mensen zien dat we hier zijn voor een beter Maassluis. Dat we niet alleen gezien worden als BOA’s die bonnen uitschrijven, maar ook als hulpbronnen en ondersteunende figuren. We zijn er om te luisteren, informatie te geven en hulp te bieden. We willen in verbinding blijven met de inwoners en samen zorgen voor een leefbare, schone wijk.”

Deze dienstverlenende aanpak zorgt voor meer bewustwording. Ook is er minder weerstand, waardoor onnodige overtredingen worden voorkomen en de veiligheid wordt verbeterd. Door een open en eerlijk gesprek aan te gaan, proberen BOA’s een gemeenschap te vormen waarin bewoners niet alleen begrijpen wat er van hen wordt verwacht, maar zich ook gesteund voelen.