Met een goed idee voor het verbeteren van de kwaliteit van uw buurt kunt u een beroep doen op het wijkbudget. Dit budget stelt de gemeente samen met Maasdelta beschikbaar voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in Maassluis.

Beoordelen initiatieven

Dit wijkbudget is geld waar inwoners zeggenschap over hebben. Team Wijkbeheer van de gemeente en de inwoners bepalen samen waar ze het geld aan besteden. Team Wijkbeheer beoordeelt en toetst de initiatieven. Aanvragen voor nieuwe hanging baskets kunnen ingediend worden van 1 januari tot 15 april.

Voorwaarden voor toekennen van een bijdrage 'Verbeter je Buurt'

De voorwaarden voor de bijdrage 'Verbeter je Buurt' zijn:

 • Het idee wordt ingediend door een bewoner of groep bewoners uit Maassluis.
 • Instellingen kunnen geen gebruik maken van het budget.
 • Het idee draagt bij aan de leefbaarheid en/of veiligheid in de buurt.
 • Het idee kan zonder financiële bijdrage niet plaatsvinden.
 • Er zijn meerdere bewoners betrokken bij de uitvoering van het idee.
 • Het idee is niet in strijd met de wet of het gemeentebeleid.
 • De indiener van de aanvraag declareert de uitgaven achteraf met de rekening(en).
 • De activiteit vindt plaats in Maassluis.
 • Heeft u materialen nodig voor de activiteit? Laat dan weten op welke manier het materiaal beschikbaar blijft voor de buurt.
 • Er kan geen aanvraag worden gedaan voor eten of drinken.
 • Het idee moet worden uitgevoerd binnen een jaar na de aanvraag. 
 • Het zoeken naar andere financieringen (bijvoorbeeld van bewoners of organisaties) wordt toegejuicht.

Goed idee?

Heeft u een goed idee? Dien uw idee in met het Aanvraagformulier bijdrage Verbeter je Buurtlink naar bestand.

De wijkcoördinator is de schakel tussen bewoners en medewerkers van het stadhuis. Voor vragen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met wijkcoördinatoren Marc Slingerland of Erik Tijhuis, via telefoonnummer 14 010 of e-mailadres bijonsindewijk@maassluis.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?