Wethouder Voskamp

F.A. (Fred) Voskamp
Wethouder CDA

T: 010-5931514
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

  • Stedelijk beheer
  • Verkeer en (openbaar)vervoer
  • Onderwijs en Jeugd
  • Informatievoorziening en Automatisering
  • Coördinerend wethouder jeugd

Spreekuur

Wethouder Voskamp heeft op vrijdag 15 maart van 11.00 tot 12.00 uur spreekuur in het stadhuis.
Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Gemeenschappelijke regelingen

  • Lid van het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland
  • Plv. lid van het AB DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Plv. lid van het AB Recreatieschap Midden-Delfland (tevens lid van de Algemene Deelnemersvergadering - Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland)

Commissies en instellingen

  • Lid van de Bestuurscommissie MRDH Verkeer en Vervoer

Nevenfunctie(s)

Geen