Wethouder Voskamp

F.A. (Fred) Voskamp
Wethouder CDA

T: 010-5931514
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

  • Stedelijk beheer
  • Verkeer en (openbaar)vervoer
  • Onderwijs en Jeugd
  • Informatievoorziening en Automatisering
  • Coördinerend wethouder jeugd

Spreekuur

Wethouder Voskamp heeft op woensdag 11 december van 11:00 tot 12:00 uur spreekuur in het stadhuis.
Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Gemeenschappelijke regelingen

  • Lid van het Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland
  • Plv. lid van het AB DCMR Milieudienst Rijnmond
  • Plv. lid van het AB Recreatieschap Midden-Delfland (tevens lid van de Algemene Deelnemersvergadering - Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland)

Commissies en instellingen

  • Lid van de Bestuurscommissie MRDH Verkeer en Vervoer

Nevenfunctie(s)

Geen