Wethouder Van der Wees

G. (Gerard) van der Wees
Wethouder VVD

T: 010-5931514
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Financiën
 • Economie
 • Duurzaamheid en Milieu
 • Sport en Recreatie
 • Coordinerend wethouder duurzaamheid

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB DCMR Milieudienst Rijnmond
 • lid van het AB Recreatieschap Midden-Delfland (tevens lid van de Algemene Deelnemersvergadering - Coöperatief beheer groengebieden Midden-Delfland)
 • B.V. Gemeenschappelijk bezit Evides
 • NV Bank Nederlandse Gemeenten

Commissies en instellingen

 • Lid van de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat MRDH

Nevenfunctie(s) bezoldigd

 • Voorzitter Nederlandse vereniging voor Manuele Therapie

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Voorzitter Nederlandse verenging Extended Scope Specialisten
 • Voorzitter Federatie van Fysiotherapie Specialisten
 • Aandeelhouder View 42 BV