Wethouder Kuiper

S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA

T: 010-5931741
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Co√∂rdinerend wethouder sociale cohesie

Spreekuur

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt zijn maandelijkse spreekuur niet op het stadhuis maar, onder de naam 'Koffie met Kuiper', op telkens wisselende locaties in de stad. De eerstvolgende 'Koffie met Kuiper' is op maandag 14 oktober van 14.30 tot 15.30 uur bij Vereniging Bewoners Belangen Maassluis (VBBM), P.C. Hooftlaan 372-374.
Heeft u een onderwerp binnen zijn portefeuille dat u graag met hem bespreekt, dan bent u van harte welkom op het spreekuur. Sjoerd Kuiper zorgt voor de koffie. Het is niet nodig om van tevoren een afspraak te maken.

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta