Wethouder Kuiper

S.B. (Sjoerd) Kuiper
Wethouder PvdA

T: 010-5931741
E: college@maassluis.nl

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
 • Werk en Inkomen
 • Sociale activering
 • Sociale cohesie
 • Co√∂rdinerend wethouder sociale cohesie

Koffie met Kuiper

Wethouder Sjoerd Kuiper houdt zijn spreekuur 'Koffie met Kuiper' op locatie in de stad. Hij is woensdag 28 oktober 2020 van 9.30 tot 10.30 uur aanwezig bij de Kunst en Cultuur Academie aan de IJsvogelstraat 2 in Maassluis. Heeft u vragen of opmerkingen over onderwerpen uit zijn portefeuille, kom dan naar het creatief en educatief centrum en ga met de wethouder in gesprek. Wie nog niet toe is aan een fysieke ontmoeting met de wethouder kan tijdens het spreekuur ook bellen. Aanmelden kan tot de dag van het spreekuur via telefoonnummer 010-5931741 of s.kuiper@maassluis.nl

Gemeenschappelijke regelingen

 • Lid van het AB Stroomopwaarts MVS
 • Lid van het DB Stroomopwaarts MVS
 • Plv. lid van het bestuur van het ROGplus NWN
 • Plv. lid van het AB van de GGD Rotterdam Rijnmond

Commissies en instellingen

 • Lid van het wethouders overleg Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam

Nevenfunctie(s) onbezoldigd

 • Lid stambestuur scouting Karel Doormangroep
 • Examinator Scouting regio Maasdelta